Standard Post with Image

BROT Minggu, 26 Augustus 2018 - Hari Minggu Biasa XXI

Bacaan Injil: Yoh. 6:60-69   Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea (60) Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid   Yesus yang berkata: "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? " (61) Yesus yang di dalam hati-Nya tahu, bahwa murid-murid-Nya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka: "Adakah perkataan itu menggoncangkan i...

Read More
Standard Post with Image

BROT Minggu, 19 Augustus 2018 - Hari Minggu Biasa XX

  Bacaan Injil: Yoh. 6:51-58 (51) Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga.  Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang Kuberikan itu ialah daging-Ku, yang akan Kuberikan untuk hidup dunia." (52) Orang-orang Yahudi  bertengkar antara sesama mereka  dan berkata: "Bagaimana Ia ini dapat memberikan daging-Nya kepada kita untuk dima...

Read More